Политика за поверителност на „ЛМ 2002“ ЕООД

Начало / Политика за поверителност на „ЛМ 2002“ ЕООД

Въведени

 • Ние се ангажираме с опазването на личните данни на нашите посетители в сайта. В тази декларация ние обясняваме как ще приемем вашата лична информация. Ще ви помолим да се съгласявате в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетите нашия сайт.

Събиране на лична информация

 • Ние ще да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:
 • Информация, която предоставяте при попълването на контактната ни форма (съобщение) в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);
 • Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги) или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
 • Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
 • Всяка друга лична информация, която сте решили, да изпратите до нас;
 • Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните му данни в съответствие с тази политика.

Използване на личните Ви данни 

 • Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.
 • Ние може да използваме вашата лична информация за:
 • Администрираме нашия сайт и бизнеса;
 • Персонализиране на нашия сайт за вас;
 • За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
 • За да можем да ви предоставим услугите, закупени през нашия сайт;
 • За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;
 • За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;
 • За изпращане на имейл с известия, които сте поискали или очаквали;
 • За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);
 • Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.

Разкриване на лична информация 

 • Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.
 • Ние може да разкрием вашата лична информация:
 • До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон или нормативен акт;
 • Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;
 • За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
 • На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
 • С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

Запазване на личната информация 

 • Този раздел описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират, че ние съобразяме правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.
 • Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за целта.
 • Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
 • До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;
 • Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;
 • За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

Защита на личната информация 

 • Ние сме предприели всички необходими технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.
 • Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.
 • Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
 • Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Изменения 

 • Имаме право да актуализираме тази политика в случай на необходимост или промяна на обстоятелствата, като се публикува новата версия на нашия уебсайт.
 • Можете да разглеждате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.
 • Ние ще Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или в нашата интернет страница.

Вашите права 

 • Имате право да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:
 • Плащане на такси, ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.
 • Може да поискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус.
 • Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес ( фактури за ток, вода, телефон и други ).
 • Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

Бисквитки 

Нашият сайт съдържа бисквитки. Моля запознаете се с нашата политика за бисквитки тук.

Непълнолетни лица

 • „ЛМ 2002“ ЕООД съветва родителите и настойниците да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни без разрешението на своите родители или настойници.
 • „ЛМ 2002“ ЕООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че те са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Актуализиране на информацията

 • Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за Вас трябва да се коригират или актуализират.